La rosa infantil és de color rosa, blanc, vermella o groga, segons esculli.